Utsigten Antik & Kuriosa

Självbetraktelser
Marcus Aurelius

E-bok. Övers. Ellen Wester, red. Tomas Öberg
Utsigten AB, 2017, ISBN: 978-91-639-4806-0

Kejsar Marcus Aurelius Självbetraktelser är ett av filosofihistoriens märkligaste verk. Boken återger kejsarens egna resonerande tankar om hur han bäst skall leva ett filosofiskt liv. Under antiken var filosofi inte ett lika teoretiskt ämne som idag, utan främst inriktat på praktisk levnadskonst. Självbetraktelser kan därför ses som en serie övningar i att tygla sina begär samt behålla kontrollen över tanke, omdöme och handlingar. Ellen Westers klassiska översättning har i denna utgåva försetts med rikligt med noter som söker förklara sammanhang och historiska sakförhållanden. Varför texten fortfarande är relevant beskrivs kanske bäst av följande epigram från senantik eller tidig medeltid: 

Om du vill övervinna sorg och smärta,
öppna då denna bok och läs den och läs den igen,
det är välsignade blad, varigenom du snart skall se,
det förgångna, det rådande, och de dagar som kommer;
och all glädje, och all sorg, skall vara som en sky,
lika ogripbar och lika flyktig.

Boken finns i ePub-format för de flesta läs- och surfplattor och telefoner, liksom i Amazons speciella format för Kindle. Du kan bl.a. köpa boken från:

 

© Utsigten Antik & Kuriosa
E-post, brev eller telefon 0708-92 03 74

Min web-portal till 'antik-Sverige'